Accesarea fără drept a datelor cu caracter personal din propriul sistem informatic. Datele salariaților (ediția 449)

Accesarea fără drept a datelor cu caracter personal din propriul sistem informatic. Datele salariaților (ediția 449)

1h 4m
Moderator: Andrei Săvescu
Play
Lista mea