Lăsat în darea-n plată: creditorul ipotecar (ediția 101)