Cât de judiciară (mai) este rezoluțiunea? (ediția 7)