Dacă nu-i tardivă, e imprescriptibilă (contestația la executare întemeiată pe clauze abuzive) (ediția 533) / 31 mai 2022

Dacă nu-i tardivă, e imprescriptibilă (contestația la executare întemeiată pe clauze abuzive) (ediția 533) / 31 mai 2022

Moderator: Marieta Avram
Vizionează acum
Lista mea