VIDEO JURIDICE (beta) Rotating Header Image

2013.12.16-17 Arbitrajul în Noile Coduri

Dr. Vanda Anamaria Vlasov: Deschiderea lucrărilor conferinței Arbitrajul în Noile Coduri


16 decembrie 2012

Prof. univ. dr. emerit Brânduşa Ştefănescu: Alocuțiune introductivă


16 decembrie 2012

Prof. univ. dr. Monna Lisa Belu Magdo: Câteva aspecte de noutate aduse de Noul Cod de procedură civilă în procedura arbitrală


16 decembrie 2012

Prof. univ. dr. Marian Nicolae: Aplicarea în timp a Regulilor de procedură arbitrală


16 decembrie 2012

Prof. univ. dr. emerit Brânduşa Ştefănescu: Consideraţii privind constituirea instituţiilor permanente de arbitraj în lumina NCPC


16 decembrie 2012

Dr. Cosmin Vasile: Excepţiile privind existenta şi validitatea convenţiei arbitrale. Regim juridic si noutăţi în comparaţie cu reglementarea anterioară


16 decembrie 2012

Dr. Alexandru Suciu: Excepţia de arbitraj


16 decembrie 2012

Prof. univ. dr. Smaranda Angheni: Specificitatea sesizării instanţei Curţii de Arbitraj


16 decembrie 2012

Lect. univ. dr. Vlad Peligrad: Câteva aspecte privind arbitrajul în materia imobiliară


16 decembrie 2012

Conf. univ. dr. Brînduşa Vartolomei: Observaţii critice cu privire la reglementarea motivelor acţiunii în anulare a unor încheieri pronunţate în procedura arbitrală


16 decembrie 2012

Jud. Cezar Hîncu: Acţiunea în anulare în lumina Noului Cod de procedură civilă


16 decembrie 2012

Lect. univ. dr. Bazil Oglindă: Despre validitatea şi caracterul operant al clauzelor compromisorii încheiate de stat, autorităţile publice şi alte persoane juridice de drept public în contextul NCPC şi al legislaţiei speciale aplicabile


17 decembrie 2012

Dr. Gheorghe Florea: Limitele dreptului avocatului de exercitare a actelor procesuale de dispoziţie în procedura arbitrală


17 decembrie 2012

Prof. univ. dr. Viorel Roş: Revocarea, recuzarea, abţinerea şi înlocuirea arbitrilor


17 decembrie 2012

Prof. univ. dr. Ştefan Deaconu: Excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în faţa instanţelor de arbitraj comercial


17 decembrie 2012

Lect. univ. dr. Cristina Florescu: Mijloace de eficientizare în gestionarea procedurii arbitrale


17 decembrie 2012

Dr. Sonia Florea: Probleme privind arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală


17 decembrie 2012

Lect. univ. dr. Claudiu-Paul Buglea: Cine se poate adresa Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (CIRDI), pentru rezolvarea pe cale arbitrală a unui litigiu?


17 decembrie 2012