VIDEO JURIDICE (beta) Rotating Header Image

2013.05.09-10 Clauzele abuzive în contractele de credit pentru consumatori (Timişoara)

Conf. univ. dr. Lucian Bercea: Deschiderea lucrărilor conferinței Clauzele abuzive în contractele de credit pentru consumatori


9 mai 2013

Dr. Ianfred Silberstein: Necesitatea specializării protecţiei consumatorilor în domeniul bancar


9 mai 2013

Flavius Nicoară: Rolul Autorităţii Naţionale a Protecţiei Consumatorilor în supravegherea instituţiilor financiare


9 mai 2013

Conf. univ. dr. Lucian Bercea: Comentarii la jurisprudenţa în materia clauzelor abuzive din contractele de credit încheiate cu consumatorii


9 mai 2013

Marius Vladu: Efectele aplicării O.U.G. nr. 50/2010 la contractele de credit încheiate anterior intrării sale în vigoare


9 mai 2013

Conf. univ. dr. Cristian Clipa: Aspecte privind procedura de constatare a contravenţiilor prevăzută de Legea nr. 193/2000


9 mai 2013

Voicu Cheţa: Clauze abuzive în contractele de credit încheiate cu consumatorii


9 mai 2013

Conf. univ. dr. Florin Moţiu: Aspecte procedurale privind clauzele abuzive în contractele cu consumatorii


9 mai 2013

Adriana Almăşan: Negocierea contractelor de credit bancar


9 mai 2013

Lucian Bercea | Clauzele abuzive în contractele de credit pentru consumatori


9 mai 2013

Lect. univ. dr. Loredana Al Ghazi: Practica neunitară a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor


9 mai 2013

Anamaria Stan: Despre clauzele abuzive, activitatea şi rezultatele ACCBAR


9 mai 2013

Eugen Șchiopu: Cererea de chemare în judecată formulată de consumatori. Paralelă între dispoziţiile art. 8 și cele ale art. 14 din Legea nr. 193/2000


9 mai 2013