VIDEO JURIDICE (beta) Rotating Header Image

2012.10.15 Contractul în NCC. Capcane şi soluţii – Bucureşti

Bazil OGLINDĂ. Arhitectura contractului. Formarea, validitatea și eficacitatea. Probleme speciale privind negocierea contractului. Acordul suficient. Clauzele neuzuale și clauzele standard. Eroarea de drept. Adaptarea contractului în cazul erorii și leziunii. Probleme speciale în legătura cu leziunea. Principiul specialitații capacitații de folosință a persoanei juridice. Noutăți cu privire la reglementarea cauzei contractului. Principiul salvgardarii contractului. Obligația instanței de a invoca din oficiu cauzele de nulitate absolută – probleme practice. Regimul juridic al clauzelor considerate nescrise. Mai este principiul nemo propriam turpitudinem allegans aplicabil în materia contractelor?


15 octombrie 2012

Florin MOŢIU. Contractul de donație în noul Cod civil


15 octombrie 2012

Valentin VOINESCU. Efectele contractului. NCC – între teoria clasică a contractului și tendințe moderne în materie. Forța obligatorie a contractului – excepții și nuanțe aduse de NCC. Aplicații specifice și impact în diferite domenii de interes: bancar și finanțări, relații între profesioniști, respectivi între profesioniști și neprofesioniști


15 octombrie 2012

Radu RIZOIU. Garanțiile contractuale. De la forța obligatorie a contractului la protecția debitorului. Necesitatea instituirii unor garanții suplimentare. Rolul ipotecilor în garantarea executării obligațiilor contractuale


15 octombrie 2012

Răzvan DINCĂ. Executarea și răspunderea contractuală. Între reglementarea generala a contractelor și obligațiilor și acea a contractelor speciale -coroborare sau conflict? Probleme de interpretare a legii în materia vânzării, locațiunii, mandatului și împrumutului


15 octombrie 2012

Lansare de carte: Dreptul afacerilor. Teoria generală | Bazil Oglindă – Bucureşti, 15 octombrie 2012


15 octombrie 2012