VIDEO JURIDICE (beta) Rotating Header Image

2012.09.28-29 Probleme dificile de drept civil – Bucureşti

Prof. univ. dr. Valeriu STOICA. Rezoluțiunea convențională


28 septembrie 2012

Laura RADU. Rolul instanței în configurarea criteriilor pe baza cărora se asigură repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale


28 septembrie 2012

Prof. univ. dr. Gheorghe PIPEREA. Diviziunile patrimoniale. Limitarea răspunderii și atenuarea concursului creditorilor


28 septembrie 2012

Răzvan DINCĂ. Obligația de predare a lucrului vândut


28 septembrie 2012

Cornel POPA. Răspunderea antreprenorului


28 septembrie 2012

Bazil OGLINDĂ. Impactul intrării in vigoare a noului Cod civil asupra unor soluții jurisprudentiale atunci când legea aplicabilă în timp este Codul civil de la 1864. Privire specială asupra teoriei impreviziunii și asupra reductibilității clauzei penale


28 septembrie 2012

Cosmin VASILE. Clauza alegerii legii aplicabile si clauza compromisorie


28 septembrie 2012

Prof. univ. dr. Mona-Lisa Belu Magdo. Controverse privind locațiunea


28 septembrie 2012

Cristian BOGARU. Aplicații practice ale fiduciei


28 septembrie 2012

Conf. univ. dr. Marieta AVRAM. Reflecții asupra comunității legale de bunuri în cadrul uniunii libere


28 septembrie 2012

Claudiu SEUCAN. Partajul bunurilor comune ale soților în timpul regimului comunității


29 septembrie 2012

Conf. univ. dr. Vasile NEMEŞ. Regimul juridic al uzanțelor în dreptul civil


29 septembrie 2012

Iosif FRIEDMANN-NICOLESCU. Analogia juris in noul Cod civil


29 septembrie 2012

Radu RIZOIU. Neexecutarea obligației care poate da dreptul de a trece la executarea ipotecii


29 septembrie 2012

Radu DIACONU. Ordinea publică de drept internațional privat și normele de aplicație imediată în materie contractuală


29 septembrie 2012

Vlad DIACONIŢA. Funcţionalitatea ordinii publice. Particularităţile regimului juridic al ordinii publice prin raportare la regimul juridic al normelor de aplicare imediată. Problema legii ordinii publice în arbitraj


29 septembrie 2012

Bogdan DUMITRACHE. Discuţii


29 septembrie 2012