VIDEO JURIDICE (beta) Rotating Header Image

2013.06.12 Probleme dificile de executare silită – București

Dr. Andrei Săvescu: Deschiderea lucrărilor conferinței Probleme dificile de executare silită


12 iunie 2013

Bogdan Dumitrache: Limitele verificării, în faza încuviințării executării, a competenței teritoriale a executorului judecătoresc


12 iunie 2013

Claudiu Galu: Suspendarea executării contractelor de credit (titluri executorii)


12 iunie 2013

Probleme dificile de executare silită: Întrebări. Discuții


12 iunie 2013

Dr. Cosmin Vasile: Probleme practice privind obligația terțului poprit de a înființa poprirea


12 iunie 2013

Ionuț Șerban: Conflictul dintre poprirea unui cont bancar şi dreptul băncii de a-şi valorifica un drept de ipotecă mobiliară asupra aceluiaşi cont


12 iunie 2013

Emil Bivolaru: Analiza naturii juridice a scrisorii de garanție bancară din perspectiva executorialității sale cu referiri la vechea și noua legislație


12 iunie 2013

Bogdan Dumitrache: Conflictul dintre executarea silită civilă și măsurile asigurătorii fiscale/executarea silită fiscală


12 iunie 2013

Octavian Popescu: Rangul de preferință al ipotecii înscrise anterior în cartea funciară, față de sechestrul instituit potrivit art. 163 Cod procedură penală


12 iunie 2013

Claudiu Galu: Urmărirea silită a părților sociale și acțiunilor


12 iunie 2013

Ionuț Șerban: Probleme asociate executării sumelor consemnate în procedura ofertei de plată urmată de consemnaţiune


12 iunie 2013