Drept administrativ

Dezbateri drept administrativ

Tipic și atipic în procedura contenciosului administrativ de lege ferenda / 5 septembrie 2022 (ediția 546)

Tipic și atipic în procedura contenciosului administrativ de lege ferenda / 5 septembrie 2022 (ediția 546)

Incidența unor aspecte de procedură în practica organelor fiscale și a instanțelor de contencios administrativ fiscal. Cazuistică relevantă (ediția 536) / 7 iunie 2022

Incidența unor aspecte de procedură în practica organelor fiscale și a instanțelor de contencios administrativ fiscal. Cazuistică relevantă (ediția 536) / 7 iunie 2022

Lipsit de personalitate: consiliul local (ediția 494)

Lipsit de personalitate: consiliul local (ediția 494)

Revocarea actului administrativ între vis și realitate (ediția 394)

Revocarea actului administrativ între vis și realitate (ediția 394)

O bomboană de text: art. 14 alin. 5 din Legea nr. 554/2004 (ediția 377)

O bomboană de text: art. 14 alin. 5 din Legea nr. 554/2004 (ediția 377)

Cum ar trebui/Cum ar putea să fie contenciosul administrativ (ediția 286)

Cum ar trebui/Cum ar putea să fie contenciosul administrativ (ediția 286)

Fondurile europene sub concasorul contenciosului administrativ (ediția 234)

Fondurile europene sub concasorul contenciosului administrativ (ediția 234)

Modificările Legii Contenciosului Administrativ (ediția 212)

Modificările Legii Contenciosului Administrativ (ediția 212)

Legea Prevenirii nr. 270/2017 (ediția 170)

Legea Prevenirii nr. 270/2017 (ediția 170)

DUAE - necesitate sau formalism excesiv? (ediția 161)

DUAE - necesitate sau formalism excesiv? (ediția 161)

Asociere, subcontractant, terț susținător (ediția 118)

Asociere, subcontractant, terț susținător (ediția 118)

Un terț care nu se dă niciodată (?) poprit: TREZORERIA (ediția 117)

Un terț care nu se dă niciodată (?) poprit: TREZORERIA (ediția 117)

Excepția de nelegalitate, o excepție care confirmă regula (respectării legii)? (ediția 110)

Excepția de nelegalitate, o excepție care confirmă regula (respectării legii)? (ediția 110)

Orașul văzut de sus. Urbanismul între dorințe și putințe (ediția 97)

Orașul văzut de sus. Urbanismul între dorințe și putințe (ediția 97)

Orice naș își are nașul: controlul Curții de conturi (ediția 96)

Orice naș își are nașul: controlul Curții de conturi (ediția 96)

Fapta recunoscută - pe jumătate iertată? (ediția 95)

Fapta recunoscută - pe jumătate iertată? (ediția 95)

O infracțiune lozincă: nerespectarea hotărârilor judecătorești (ediția 65)

O infracțiune lozincă: nerespectarea hotărârilor judecătorești (ediția 65)

Între respectul legalității și presiunea șefului: consilierul juridic (ediția 62)

Între respectul legalității și presiunea șefului: consilierul juridic (ediția 62)

Tranzacția în dreptul antimonopol: legendă urbană sau drept pozitiv? (ediția 61)

Tranzacția în dreptul antimonopol: legendă urbană sau drept pozitiv? (ediția 61)

Încă o garanție de bună conduită: cea a Curții Constituționale (dec. CCR nr. 5/2015) (ediția 59)

Încă o garanție de bună conduită: cea a Curții Constituționale (dec. CCR nr. 5/2015) (ediția 59)

Mai penală decât infracțiunea: Contravenția (ediția 51)

Mai penală decât infracțiunea: Contravenția (ediția 51)

Latura civilă a acțiunii în contencios administrativ, sau De ce își permite autoritatea să comită abuzuri… (ediția 23)

Latura civilă a acțiunii în contencios administrativ, sau De ce își permite autoritatea să comită abuzuri… (ediția 23)